İdrar kaçırma ve rahim sarkıklık ameliyatları

İdrar kaçırma ve rahim sarkıklık ameliyatları

İdrar kaçırma özellikle ileri yaş hastalarda sık olan karşılaşılan problemlerden biridir. En sık görülen idrar kaçırma şekli karın içi basıncı arttıran durumlarda görülen stres inkontinansı da denen idrar kaçırma şeklidir. Bunun yanında aşırı aktif mesane  de denen urge inkontinansı da diğer bir idrar kaçırma çeşididir. Özellikla  kadında karın içi basıncını arttıran gülme, hapşırma, koşma, ağır kaldırma, öne eğilme gibi durumlarda idrar kaçması stres inkontinansı olarak adlandırılır. Eğer kadın aniden idrar sıkışıyorsa ve idrarı ani olarak tuvalete yetişemden kaçırıyorsa bu na da tıp dilinde aşırı aktif mesane  (urge inkonitnansı) denmektedir. Bunların yanında daha nadir olarak önceden geçirilmiş ameliyatlara, radyoterapi tedavsine bağlı fistül dediğimiz durumlarda hasta sürekli idrar kaçırmaktadır. İdrar kaçırma problemi hayat kalitesini ileri derecede bozan, kadının sağlıklı sosyal ilişki kurmasını engelleyen ve bazı durumlarda uzun süreli dışarıda kalmasını engelleyen ciddi bir durumdur. İdrar kaçırma tedavisinde öncelikle kadın tam olarak fiziksel ve genital muayenesi yapılmalıdır. Çünkü idrar kaçırmalarına bazen rahim, idrar torbası ve barsak (rektal) sarkıklar da eşlik edebelir. Bu tür durumlarda hastalar idrar kaçırmaya ek, tuvaletteyken ele gelen kitle, baskı , hissi ağrı ve bazen de rahimin tamamının dışarı sarkmasıyla bu durumun farkedilmesi şeklinde kliniklere başvurabilir. Bu nedenle tam bir fizik ve genital muayene şarttır. İdrar kaçırmanın durumu, şekli ve eşlik eden diğer sarkıklara göre tedavi değişir. Öncelikle kadında olasi bir idar yolu enfeksiyonu ve saptanmamış bir diyabet hastalığı (şeker) ekarte edilmedilir. Tedavinin ilk basamağında kadını kilo vermesi, egzersiz yapması varsa diyabetinin düzenlenmesi istenir. Çok ileri olmayan durumlarda Kegel egzersizleri denen pelvik taban kaslarını kuvvetlendiren egzersiler önerilebilir. Fakat yaklaşık üçte bir hasta bu tedavilerden fayda görmez ve ek tadaviye ihtiyaç duyabilir. Aşırı aktif mesane durumunun tedavisi ilaçladır. Mesanenin istemsiz kasılmasını önleyen ilaçlarla istemsiz idrar kaçması önlenmiş olur. Stres inkontinansında ise kadın ilk basamak tevailerden fayda görmezse cerrahi gündeme gelir. Tedavide vajinal yolla yaklaşım önceliklidir. Sling ameliyatları denen operasyonlarda mesane boynunu destekleyen aparatlar kısa süren ameliyatlarla vajişnal yoldan uygulanır. Mesh denen sentetik bu yamalar, kalın sentetik ipler şeklinde vajen yoluyla uyluk içi, dış genital organlar arasından özel kancalarla mesane boynuna yerleştirilir. Bu sentetik yamalar mesane boynunda uzun vadede sert bir doku oluşturarak mesane boynunu destekller ve % 80-90 oranınd ahstanın şikayetleri geriler. Aynı seansta gerekiyorsa hastada şikayet yol açan mesane, rahim, barsak sarkıkları da düzeltilir. Bu ameliyatlar başarı açısından doğru cerrahi teknikle beraber ameliyat sonrasında hastanın ideal kilosunu koruması, ağır taşımaktabn kaçınması, kabızlık ve kronik öksürük gibi tıbbi durumlaın tedavi edilmesi de çok önemlidir.