Jinekolojik kanserler (açık/kapalı cerrahisi)

Cerrahi tedavi gerektiren jinekolojik kanserlerin birkaç istisna dışında neredeyse tümü kapalı (laparoskopik) yöntemle tedavi edilebilmektedir. Jinekolojik onkoloji  ve ileri düzey laparoskopi uzmanlık eğitimi aldığım Hamburg Üniversitesi, Asklepios Klinik Harburg'da 2015-2016 yıllarında çok yoğun şekilde tüm Avrupa ve Almanya'dan refere gelen rahim ağzı kanseri, gebe ve kanser, ileri evre rahim ağzı ya da tekrar etmiş (nüks) kanser hastaları, içinde bulunduğum ekip tarafından tedavi edilmekteydi. Aynı nosyon ve cerrahi presipleri günlük pratiğimde de uygulayarak çok geniş bir yelpazede ( erken evre rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserleri, ileri evre rahim ağzı kanserlerinde lenf nodu, lenf bezi evrelemesi) laparaskopik kanser cerrahisini en güvenli şekilde uygulayarak hastalarımızın biran önce ayağa kalkıp gereken tedavilerine (kemo-radyoterapi) gecikmeden almalarına katkı sağlamaktayım. İleri evre over kanserlerinde ise açık cerrahi ile ameliyat şansı olan hastalarda tüm tümör yükünü en agresif şekilde sıfırlayarak hastanın kemoterapi tedavisine en ideal şekilde başlamasına yardımcı olmaktayım