İleri Over Kanserinde Tedavi

İleri Over Kanserinde Tedavi

İleri Over Kanserinde Tedavi

Dünyada kadın genital kanserleri arasında en ölümcül olanı over (yumurtalık) kanseridir. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri için erken teşhis ve tedavi şansı varken yumurtalık kanserinde maalesef  erken tanı için elimizde herhangi bir yöntem bulunmamaktadır. Bu nedenle yumurtalık kanseri hastalarının neredeyse %70 gibi çok büyük bir kısmı ileri evrede tanı almaktadır. Genelde karında şişlik, halsizlik, bulantı, karın çevresinde artma buna rağmen erken doyma gibi belirtilerde ileri evre yumurtalık kanseri açısından hastayı değerlendirmek doğru olacaktır. Yumurtalık kanseri yumurtalıkları aştıktan sonra bütün karın zarlarına yayılmaktadır ve karın zarındaki tümör de karın içerisinde asit dediğimiz bazen 4-5 litreye varan sıvı birikimine yol açmaktadır. Karında sıvı birikimine neden olabilecek kalp hastalıkları, karaciğer hastalıkları, diğer bölge tümörleri gibi birçok sebebi vardır. Maalesef bu sebepten dolayı yumurtalık tümörleri olan hastalar tanı daha da geçilmektedir, hasta öncelikle dahili branşlara başvurarak tanı konmadan 1-2 aylık gecikmelere sebep olmaktadır ve böylece hastanın genel durumu bozularak agresif cerrahi şansını kaybetmektedir. İleri evre yumurtalık tümörlerinde tedavi kesin tanı konduktan sonra eğer hastanın genel durumu iyi ise ilk basamakta agresif cerrahi ile gözle görünür tüm tümör dokusunun eksize edilmesidir. Bunun için rahim, yumurtalık, pelvis dediğimiz alt karını saran periton dokusu ve gereklilik halinde barsağın bir kısmının çıkarılması gerekmektedir. Tümörün üst batını (karaciğer, dalak, diafram peritonu) tuttuğu durumlarda da aynı şekilde agresif cerrahi ile üst batın peritonu (karın zarı), diyafram, karaciğer ve bazen de dalak eksizyonu yaparak tümörü gözle görülemeyecek duruma getirip hastayı kemoterapiye en uygun şartlarda sunmak cerrahın en önemli önceliği olmalıdır. Gözle görülebilir tümörün ameliyat sonrasında batında sebat etmesi hastalık açısından kötü prognostik faktördür. Bu nedenle ileri evre yumurtalık kanserinde ameliyat edilebilecek hastalarda ilk cerrahiyi yapan cerrah önem kazanmaktadır. Hastalarımızın bu noktaları göz önünde bulundurarak bu konuda en agresif cerrahi tedavi seçeneğini sunan hekimlere başvurması hastanın sağkalımını arttıracaktır.