Kolposkopi, kolposkopi eşliğinde biyopsi nedir?

Kolposkopi, kolposkopi eşliğinde biyopsi nedir?

Rahim ağzı kanseri başlangıç lezyonları (yüksek dereceli lezyon) PAP test ya da vajinal smear denilen yöntemlerle saptanabilir.  Rahim ağzı kanseri başlangıç lezyonları insan papilloma virüsüne (HPV) bağlı gelişen lezyonlardır ve kanser sürecine gelinceye kadar hastalık belli aşamalardan geçmektedir. HPV testinin pozitif gelmesi, smearde herhangi bir problem olması, kanser şüphesi, tekrarlayan ilişki sonrası kanama gibi durumlarda kolposkopik inceleme denilen büyük büyütme sağlayan özel kameralarla rahim ağzının incelenmesi gerekmektedir. Aslında kolposkop ışıklı bir büyüteçtir. Kolposkopik muayenede rahim ağzına belli boyalar (asetik asit) sürülmektedir ve sonrasında kolposkopi ile büyük büyütme ile rahim ağzı yaklaşık 10-15 kat büyütülerek incelenmekte, problemli alanlar, boyanın farklı şekilde tuttuğu alanlardan gerekli durumlarda parça alınmaktadır. Kolposkopik muayene esnasında rahim ağzındaki lezyonunun görünümü kabaca hekime hastalığın durumu hakkında bilgi vermektedir. Tercihen hastanın adet kanaması bittikten sonra yapılmalıdır ve son iki gün içinde hastanın vajinal yoldan herhangi bir fitil ilaç kullanmamış olması gerekmektedir. Kolposkopik inceleme ağrılı bir işlem değildir. İşlem öncesinde hastanın aç olmaması ve ağrı kesici almış olarak gelmesi gerekmektedir. İncelemeye normal muayene pozisyonunda spekülüm takılarak başlanır, sonrasında boyalar sürülür ve rahim ağzı ayrıntılı olarak belli kurallar dahilinde incelenir. Parça alınması gerekirse steril şartlarda önce rahim ağzı lokal anestetik spreyler ve sonrasında enjeksiyonlar ile uyuşturulur. Rahim ağzı ağrıya duyarlı bir organ değildir, o nedenle gerekli lokal anestetik uygulamalarından sonra ağrısız bir şekilde muayenehane şartlarında işlem rahatlıkla yapılabilir. Rahim ağzından gerekli yerlerden alınan parçalar patolojik inceleye gönderilmektedir. İşlem sonrasında hastalar günlük hayatlarına hemen dönebilmektedir. Patolojiye giden parçaların sonucunun çıkması altta yatan duruma göre değişiklik göstermektedir fakat genellikle 4-5 gün içerisinde sonuçlar alınabilmektedir. Kolposkopi sonrasındaki patoloji sonuçlarına göre takip ya da tedavi seçenekleri değişmektedir. Özellikle HPV’ye bağlı rahim ağzı patolojilerinin sık görüldüğü günümüzde smear, HPV sonuçlarının doğru değerlendirilmesi, kolposkopinin ayrıntılı şekilde yapılması önem kazanmaktadır. Menopoz sonrası hastalar, gebeler, daha önce rahim ağzından işlem geçirmiş hastalarda kolposkopik inceleme daha zor olabilmektedir ve bu konuda deneyim önemlidir. Daha önce tanısı konmuş ve tedavi edilmiş rahim ağzı hastalıklarında, fertilitesi korunmuş genç, erken evre rahim ağzı kanseri hastalarında kolposkopik takip yapılması gerekmektedir, bu tür durumlarda önceki kolposkopik inceleme sonuçları sistematik bir şekilde kaydedilip, arşivlenmesi gerekmektedir. Kolposkopik inceleme jinekoloji ve jinekolojk onkoloji pratiğinde önemli bir yer tutmaktadır ve rahim ağzı kanseri öncül lezyonlarının saptanmasında ve takibinde klinisyenler için jinekolojik muayenenin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm kadınlarımıza sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum.